O equipo

O equipo está conformado por:

Concello de Monterrei (persoal técnico)

Equipo científico e de comunicación:

Manuel Gago (coordinación e medios / magago@gmail.com)
Carlos Otero (dirección arqueolóxica / carlos.otero.vilarino@gmail.com)
Sole Felloza (fotografía e vídeo)
Bruno P. Rúa (recollida etnográfica)
Luís Paadín (asesor en cultura do viño e lagares rupestres)
Alejandro Paadín (publicacións e difusión)

O proxecto conta coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e conforme o proxecto vaia incorporando necesidades iremos asociado diferentes entdiades e centros de investigación.